Logo-Blue
گروه نویسندگان اقتصاد و دریا

درباره هوشمندپروری در قفس

هوش مصنوعی کاربردهای گسترده‌ای در صنعت، کشاورزی، مدیریت، اقتصاد و بسیاری از عرصه‌های دیگر دارد؛ از کاهش ریسک در کسب‌و‌کارها گرفته تا افزایش بهره‌وری، کاهش

مطالعه مقاله