Logo-Blue

دسته‌بندی: دانش بنیان

گروه نویسندگان اقتصاد و دریا

درباره هوشمندپروری در قفس

هوش مصنوعی کاربردهای گسترده‌ای در صنعت، کشاورزی، مدیریت، اقتصاد و بسیاری از عرصه‌های دیگر دارد؛ از کاهش ریسک در کسب‌و‌کارها گرفته تا افزایش بهره‌وری، کاهش

مطالعه مقاله
شبنم مسعودی

چالشی به نام تنوع گونه ای

پرورش آبزیان امروز یکی از راهبردهای اساسی در تأمین امنیت غذایی محسوب می‌شود. سازمان خوار‌و‌بار جهانی یا فائو نیز در جهت‌دهی کشورها، آن‌ها را به

مطالعه مقاله