Logo-Blue

Tag: فرهنگی و میراثی

فرهنگی و میراثی
زینب خدایی

بازیگران صنعت میگوی ایران

اما در زمان ریاست لاهیجانیان، سازوکار خرید آبزیان تغییر کرد. صیادان دیگر مجبور نبودند محصولات خود را تنها به شیلات بفروشند، و این‌گونه بود که

مطالعه مقاله
فرهنگی و میراثی
شبنم مسعودی

این زنان نامرئی نیستند

بیشتر تاریخ ثبت‌شده‌ی بشری، بستر یک شکاف اطلاعاتی عمیق است و نقش زنان، چه فرهنگی و چه زیستی، در تاریخ نادیده انگاشته شده‌است. وقتی کار

مطالعه مقاله